Cases 2020

Cases til Iværksættermessen 2020 er klar. Cases er blevet udarbejdet i samarbejde med udvalgte lokale kulturinstitutioner og med udgangspunkt i nogle af FNs Verdensmål. Vi glæder os til at se jeres løsninger på Iværksættermessen d. 6. februar 2020. I finder de 3 cases i den blå menu til højre eller i den sorte bjælke ovenfor.

Artikel om Iværksættermessen

I forbindelse med Iværksættermessen 2019 havde Folkeskolen.dk udsendt en journalpraktikant til at rapportere om begivenhederne og oplevelserne på dagen. Du kan læse artiklen her: https://www.folkeskolen.dk/652968/samarbejde-salgstaler-og-innovation-paa-skoleskemaet-

21st Skills

Hvilke kompetencer bliver efterspurgt og er i stigende grad afgørende og nødvendige at beherske i et globaliseret, digitaliseret samfund, der er i konstant forandring?  Hvordan kan vi planlægge undervisningen, så eleverne får mulighed for at udvikle disse kompetencer?  21st skills sætter fokus på de kompetencer eleverne vil få brug for i en verden, der konstant er i udvikling. Alle lærere bruger allerede mange af disse kompetencer i deres undervisning.  21st skills kan give eleverne motivation og engagement, og gøre dem mere bevidste om deres egen læring og læringsstrategier.  info.21skills.dk/ har opstillet denne liste med de kompetencer, man bør have fokus på, at eleverne udvikler:  Kollaboration  Problemløsning og innovation  Videnskonstruktion  Kompetent kommunikation  Selvevaluering  It og læring  Eleverne kan på dette >link< se…