21st Skills

  • Hvilke kompetencer bliver efterspurgt og er i stigende grad afgørende og nødvendige at beherske i et globaliseret, digitaliseret samfund, der er i konstant forandring? 
  • Hvordan kan vi planlægge undervisningen, så eleverne får mulighed for at udvikle disse kompetencer? 

21st skills sætter fokus på de kompetencer eleverne vil få brug for i en verden, der konstant er i udvikling. Alle lærere bruger allerede mange af disse kompetencer i deres undervisning.  21st skills kan give eleverne motivation og engagement, og gøre dem mere bevidste om deres egen læring og læringsstrategier. 

info.21skills.dk/ har opstillet denne liste med de kompetencer, man bør have fokus på, at eleverne udvikler: 

  1. Kollaboration 
  2. Problemløsning og innovation 
  3. Videnskonstruktion 
  4. Kompetent kommunikation 
  5. Selvevaluering 
  6. It og læring 

Eleverne kan på dette >link< se og evaluere deres kompetencer via seks elevnøgler.