Sidste frist for tilmelding

12. maj 2021 – Sidste frist for tilmelding af vindercases til året Iværksættermessen. Skolens tovholder tilmelder jer ved at sende en mail til christiane.borup@koege.dk senest onsdag d.  12. maj kl. 15 (dagen før kr. himmelfart) Husk at anføre skole, projektnavn, kategori (eks. det lokale), navne på gruppens deltagere, samt kontaktlærer info på hver af jeres vindercases.