Artikel om Iværksættermessen

I forbindelse med Iværksættermessen 2019 havde Folkeskolen.dk udsendt en journalpraktikant til at rapportere om begivenhederne og oplevelserne på dagen. Du kan læse artiklen her: https://www.folkeskolen.dk/652968/samarbejde-salgstaler-og-innovation-paa-skoleskemaet-

21st Skills

Hvilke kompetencer bliver efterspurgt og er i stigende grad afgørende og nødvendige at beherske i et globaliseret, digitaliseret samfund, der er i konstant forandring?  Hvordan kan vi planlægge undervisningen, så eleverne får mulighed for at udvikle disse kompetencer?  21st skills sætter fokus på de kompetencer eleverne vil få brug for i en verden, der konstant er i udvikling. Alle lærere bruger allerede mange af disse kompetencer i deres undervisning.  21st skills kan give eleverne motivation og engagement, og gøre dem mere bevidste om deres egen læring og læringsstrategier.  info.21skills.dk/ har opstillet denne liste med de kompetencer, man bør have fokus på, at eleverne udvikler:  Kollaboration  Problemløsning og innovation  Videnskonstruktion  Kompetent kommunikation  Selvevaluering  It og læring  Eleverne kan på dette >link< se…