Besøg Iværksættermessen?

Gæster ud over deltagerne er velkomne i begrænset omfang, da vi skal være opmærksomme på, hvor mange vi er samlet i hallen. Har du interesse i at besøge messen og se, hvordan eleverne arbejder, kan du kontakte Christiane Kirkegaard Borup for nærmere aftale. Hun kan også fortælle mere om det præcise program for dagen. Christiane træffes på christiane.borup@koege.dk

Vi gør opmærksom på, at det ikke er muligt at købe mad og drikke på messen.