DET GLOBALE

21st Century Problems solved with 21st Century Skills. 

Udfordring: Skab en innovativ løsning til et af FN’s 17 verdensmål: 3, 7 eller 13   

Stop lige en gang – hvornår har du sidst gjort noget godt for verden?  

I en verden i konstant udvikling er det vigtigt, at vi alle står sammen og tager ansvar. Du kan også gøre en forskel! – Det 21. århundrede står over for en bred vifte af globale udfordringer. Med afsæt i et af nedenstående tre verdensmål, skal I skabe en bæredygtig løsning: 

Verdensmål 3: Sundhed og trivsel 

Hvordan skaber vi et sundt liv for alle og fremmer trivsel for alle aldersgrupper. 

Danmark er allerede langt fremme i udviklingen af omsorgsteknologi. Samtidig har vi et hospitalsvæsen, der er gratis for alle. Det gør det muligt hurtigt at etablere telte med testcentre og sende testbiler på vejene, der kan nå udsatte borgere. Derfor er folkesundheden høj i Danmark i forhold til andre lande.  

Teknologi kan i dag hjælpe med at gøre dagligdagen meget nemmere, for bl.a. handicappede, syge, unge og ældre. 

I kan finde inspiration til jeres løsning i nedenstående eksempler: 

 • Omsorgsteknologi kan forstås som teknologi, der yder pleje til fx ældre mennesker, der har brug for omsorg. Fx baderobotter eller spisemaskiner. Ex.: Udvikling af blindsskriftsprinter eller sæler i ældreplejen (mere relevante mangler) 
 • Intelligent beklædning, der kan hjælpe med at udføre en opgave – fx overvågning af demente eller måle temperatur på kroppen. 
 • Teknologiske hjælpemidler, der skaber bedre trivsel og mere sundhed. 
 • Distribution af vacciner mod pandemier og andre sygdomme til alle dele af verden. 

Verdensmål 7: Bæredygtig energi 

Hvordan kan vi sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.  

Den 3. verden mangler ikke kun almene ressourcer som vand og mad, men har i høj grad brug for bæredygtig energi.  Afsavede colabunde, solceller, lys af magnetisme, led-teknologi er alle sammen bud på miljøvenlige energiformer.   

Også i den industrialiserede del af verden er der behov for energi der trækker mindre på klodens ressourcer.  

Brug teknologi til at udvikle nye løsninger til fremtidens energibehov. I kan finde inspiration til jeres løsning i nedenstående eksempler: 

 • Lav en lo-fi løsning der giver lys, internet, kommunikationsveje (steampunk) 
 • Generer din egen energi vha. wearables, (lad din telefon op – mens du cykler) 
 • Energiproducerende legepladser eller udendørs fitnessredskaber til opladning af ipads, tv og spillekonsoller 
 • Opvarm vand til pasta i Sahara, nedkøl luften i Death Valley eller hold varmen på nordpolen med bæredygtig energi 

Verdensmål 13: Klimaindsats 

Hvordan skal vi handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser. 

Hvordan kan du være Co2 neutral i din hverdag? 

Klimaet ændrer sig som konsekvens af Co2-udslip, og i kølvandet på dette ændres også verdens vejrmønstre. I september 2020 er der målt rekordhøje temperaturer flere steder i verden. 

Grøn teknologi kan bl.a. anvendes til recirkulering, rensning af vand eller affaldshåndtering. Vær med til at udvikle grøn teknologi, der kan tage kampen op mod klimaforandringerne. 

I kan finde inspiration til jeres løsning i nedenstående eksempler: 

 • Smarte huse der vasker tøj, når der er mest vind, eller starter opvaskemaskinen når solen skinner. 
 • Soldrevet whatevermaskine  
 • Solceller, vindmøller, bølgeenergi, jordvarme, genbrug af energi mm. Udnyttes smart dvs. mest bæredygtigt i hjemmet, på skolen, eller andre steder  

I denne case lægges der op til, at I med udgangspunkt i FNs Verdensmål: 3 eller 7 eller 13 udvikler en idé, der kan være med til at løse et af de tre udvalgte verdensmål. 

Find inspiration her: Historier om verdensmålene: https://podtail.com/da/podcast/historier-om-verdensmalene/    

Jeres løsning forventes at indeholde:  

 • En begrundelse for jeres idé 
 • Hvorfor mener I, at der er behov for netop jeres idé? 
 • En synliggørelse af jeres indsamlede viden
 • Har I fx læst, søgt viden på nettet, fundet statistikker, lavet interviews eller spørgeskemaer?  
 • Evt. budgetoverslag
 • En beskrivelse af jeres idé og målgruppe
 • Hvor og hvordan tænker I, at jeres idé skal udføres
 • Et indblik i jeres arbejdsproces:
 • Hvordan har I samarbejdet?  
 • Hvad har jeres roller været i arbejdsprocessen? 
 • En demonstration af jeres idé  
 • I skal beskrive hvad, hvor, hvornår, hvordan, hvorfor og til hvem?  
 • Har I lavet et produkt, skal det vises – enten som færdigt produkt eller som prototype. Har I fx programmeret et lille spil eller optaget en lille film, der kunne vise det. Har I bygget det i Minecraft Education, benyttet lasercutter, bygget det i Lego, lavet papmaché mm. 
 • En beskrivelse af jeres feedback-proces. 
 • Hvilken feedback har I fået, og hvordan har I brugt den?  

I kan bruge læseguiden til at finde inspiration til selve innovationsprocessen og afleveringsguiden kan støtte jeres proces med at dokumentere jeres arbejde.

I skal aflevere jeres besvarelse på i alt 3 filer: én video – af jeres pitch (90-120 sek.), jeres samlede arbejde med opgaverne i powerpoint, uploadet til skoletubekanalen samt én video, der skal vare max 5 min.

 1. Et pitch (90-120 sek.) – hvor I, foran et kamera, præsenterer jeres ide og begrunder jeres valg: Hvad er problemet, hvem er det et problem for og hvordan løser jeres idé problemet? (Få inspiration i “Løvens hule”) 
 2. Jeres samlede innovationsproces dokumenteret i en powerpoint eller lign.
 3. En præsentation af jeres indsamlede viden, målgruppebestemmelse og -undersøgelse, jeres arbejdsproces og en demonstration af jeres idé.  Max 5 min. 

Jeres præsentation skal følge filmformatskabelonen (link) og skal være så gennemarbejdet og stærk, at den kan ”stå alene” over for dommerne. I kan redigere jeres præsentationsvideo i Wevideo, AhaSlides, iMovie eller noget helt 4.  

I skal aflevere jeres video på den officielle skoletube kanal. Ved afleveringen skal det tydeligt fremgå: 

 • Hvilken case I har arbejdet med 
 • Hvad jeres projekt hedder 
 • Hvilken skole I kommer fra  
 • Hvad gruppens deltagere hedder 

NB: Skoletubekanalen offentliggøres ved udgangen af januar 2021