DET NATIONALE

Sommer i Danmark 2021 – #bareKøge 

Udfordring: Tiltræk unge i alderen 13-17 år til at besøge Køge i sommerferien 2021 – I skal skabe en helt ny turistattraktion eller et sommerevent. I kan også videreudvikle en allerede eksisterende turistattraktion i Køge Kommune. 

#bareDanmark eller #bareKøge?  – Er Køge bare Køge eller er der faktisk noget der er værd at besøge i sommerferien? Lige nu, hvor der er fokus på grøn energi, bæredygtige og ”Corona-rigtige” ferier, har vi fået en unik mulighed for at holde ferie hjemme i Danmark.   

Hvis Køge skal være attraktiv for unge mennesker, hvad skal der så til? Skal vi have vores eget ”skovtårn”? Kan vikingeborgen forvandles til et samlingspunkt for unge? Eller mangler Køge museum en makeover? 

Hjælp Connect Køge med at få unge turister til Køge i sommeren 2021. 

Jeres løsning forventes at indeholde:  

 • En begrundelse for jeres idé
 • Hvorfor mener I, at der er behov for netop jeres idé?  
 • En synliggørelse af jeres indsamlede viden
 • Har I fx læst, søgt viden på nettet, fundet statistikker, lavet interviews eller spørgeskemaer?  
 • Evt. budgetoverslag   
 • En beskrivelse af jeres idé og målgruppe
 • Hvor og hvordan tænker I, at jeres idé skal udføres
 • Et indblik i jeres arbejdsproces:
 • Hvordan har I samarbejdet? 
 • Hvad har jeres roller været i arbejdsprocessen?
 • En demonstration af jeres idé   
 • I skal beskrive hvad, hvor, hvornår, hvordan, hvorfor og til hvem?  
 • Har I lavet et produkt, skal det vises – enten som færdigt produkt eller som prototype. Har I fx programmeret et lille spil eller optaget en lille film, der kunne vise det. Har I bygget det i Minecraft Education, benyttet lasercutter, bygget det i Lego, lavet papmaché mm. 
 • En beskrivelse af jeres feedback-proces.  
 • Hvilken feedback har I fået, og hvordan har I brugt den?  

I kan bruge læseguiden til at finde inspiration til selve innovationsprocessen og afleveringsguiden kan støtte jeres proces med at dokumentere jeres arbejde.

I skal aflevere jeres besvarelse på i alt 3 filer: én video – af jeres pitch (90-120 sek.), jeres samlede arbejde med opgaverne i powerpoint, uploadet til skoletubekanalen samt én video, der skal vare max 5 min.

 1. Et pitch (90-120 sek.) – hvor I, foran et kamera, præsenterer jeres ide og begrunder jeres valg: Hvad er problemet, hvem er det et problem for og hvordan løser jeres idé problemet? (Få inspiration i “Løvens hule”) 
 2. Jeres samlede innovationsproces dokumenteret i en powerpoint eller lign.
 3. En præsentation af jeres indsamlede viden, målgruppebestemmelse og -undersøgelse, jeres arbejdsproces og en demonstration af jeres idé.  Max 5 min. 

Jeres præsentation skal følge filmformatskabelonen (link) og skal være så gennemarbejdet og stærk, at den kan ”stå alene” over for dommerne. I kan redigere jeres præsentationsvideo i Wevideo, AhaSlides, iMovie eller noget helt 4.  

I skal aflevere jeres video på den officielle skoletube kanal. Ved afleveringen skal det tydeligt fremgå: 

 • Hvilken case I har arbejdet med 
 • Hvad jeres projekt hedder 
 • Hvilken skole I kommer fra  
 • Hvad gruppens deltagere hedder 

NB: Skoletubekanalen offentliggøres ved udgangen af januar 2021 

Find inspiration her: VistiKøge