F.I.R.E modellen

F.I.R.E modellen er udviklet af Lilian Rohde og Anja Lea Olsen og foldes ud i bogen ”Innovative elever – undervisning i de fire faser”, Akademisk forlag 2013. Bogen er indkøbt på alle skole – Spørg efter den på dit PLC.

Link til resurser til elevernes arbejder, opbygget omkring F-I-R-E-modellen: Forståelse, idefase, realisering og evaluering. Tryk downloads i bunden af forlagets side.