Materialer til elever

I år har vi valgt at udarbejde nogle materialer, der kan støtte eleverne i deres arbejde i innovationsprocessen.

Materialet består af hhv. en læseguide og en afleveringsguide.

Læseguiden findes i tre versioner, én til hver case. Her kan eleverne finde information og samme beskrivelse af den valgte case – som findes på dette website. Hertil er der små vidoevejledninger og inspirationtsøvelser som kan hjælpe dem igennem innovationsprocessen.

Afleveringsguiden har brudt 4-modellen ned til i alt 5 mindre opgaver, der skal dokumenteres og samles i en powerpoint. Eleverne kan anvende afleveringsguiden som skabelon og blot indsætte ekstra sider til at dokumentere deres arbejde. De er også velkomne til selv at oprette en blank skabelon og udfylde den besvaret med de 5 opgaver.

HUSK at være opmærksom på, at de 5 opgaver dokumenterer elevernes proces. I den endelige præsentationsvideo, er de derfor velkomne til at inddrage både pitch (fra opgave 2) og de øvrige findings fra de resterende opgaver.

I finder LÆSEGUIDEN HER:

Det lokale: http://xn--ivrksttermessen-ylbd.dk/wp-content/uploads/2020/12/LAeSEguide-til-elever-det-lokale-1.pptx

Det nationale: http://xn--ivrksttermessen-ylbd.dk/wp-content/uploads/2020/12/LAeSEguide-til-elever-det-nationale.pptx

Det globale: http://xn--ivrksttermessen-ylbd.dk/wp-content/uploads/2020/12/LAeSEguide-til-elever-det-globale.pptx

OG AFLEVERINGSGUIDEN HER: http://xn--ivrksttermessen-ylbd.dk/wp-content/uploads/2020/12/AFLEVERINGS-GUIDE-til-elever.pptx